Fixt Google het IE6-probleem?

23 September 2009 -

Al eerder klaagde ik steen en been over Internet Explorer 6 (IE6). Het is een fossiel en kan niet meer mee met de huidige technische ontwikkelingen op het web. In principe ondersteun ik het niet meer, het kost teveel tijd om een website te downgraden voor IE6 en ik krijg er hoofdpijn van. Maar gelukkig is daar Google. Google fixt het wel even, als Microsoft er zelf niets aan doet…

Ze introduceerden gister Google Chrome Frame. Een framework waarmee ontwikkelaars websites kunnen aanbieden die zelfs in IE6 gewoon werken, zonder dat daarvoor uitgebreid getest en getweaked hoeft te worden. Prachtig!

Op dit moment nog heel erg in ontwikkeling, waarschijnlijk weer zo’n typische eeuwige Google-beta, maar toch veelbelovend. Veel bedrijven zijn binnen hun huidige ICT-structuren nog altijd afhankelijk van IE6, waardoor het nog veel wordt gebruikt. Met deze technieken lijkt de paracetamol-consumptie van gebruikers en ontwikkelaars sterk te gaan dalen.

Enige voorwaarde om dit paradijs’lijk snoepgoed te laten werken is dat de bezoeker de Google Chrome Frame-plugin heeft geïnstalleerd op zijn Windows-vehikel. Maar ik gok dat veel IE6-gebruikers daarvan graag gebruik maken.

Kon ik me tot voor kort slechts limiteren tot een smeekbede om IE8 te downloaden, nu kan ik u – lieve, lieve IE6-gebruiker – vriendelijk vragen om de Google Chrome Frame te downloaden.
En daarnaast is het dus zaak dat webontwikkelaars deze techniek activeren op hun websites d.m.v. het plaatsen van een meta-tag:

<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”chrome=1″>

Mijn dank is alvast groot! :)

(via: BRIGHT)