Eindelijk afstuderen

13 July 2009 -

Eindelijk is het dan zo ver. Ik ga afstuderen! Op dit moment ligt er een formulier ter goedkeuring bij de afstudeercoördinator van mijn opleiding. Als die wordt goedgekeurd, dan ga ik in september het Instituut voor Communicatie & Media (ICM) van de Hanzehogeschool Groningen adviseren over de (technische) mogelijkheden die er al zijn en komen waarmee zij hun communicatie met en tussen studenten & docenten kunnen verbeteren.

Dat het misschien doet denken aan een eerdere blogpost van mij is geen toeval. Begin dit jaar kwam ik met een idee voor een communicatietool voor het onderwijs. Ik wilde dit gaan uitwerken en er rijk mee worden. Een leuk idee, nog steeds! Maar voor een afstudeeropdracht leek het me net wat teveel van het goede. :-P

De afgelopen maanden sprak ik met een boel verschillende mensen over veel uiteenlopende ideeën. De ene was meer bezig met het opengooien, de ander zei dat ik juist niets in de openbaarheid moest gooien. De een dacht na over hoe iets moet gaan werken de ander dacht na over hoe je de student / docent er toe moest zetten het systeem echt te gaan gebruiken. Er waren momenten dat ik echt niet meer wist wat ik er mee moest, maar de keuze om bewust al die verschillende invalshoeken te bekijken heeft me wel de mogelijkheid gegeven een goede keuze te maken.

Dus: Ik ga kijken waarover en op wat voor manieren de school, docenten en studenten met elkaar willen communiceren. Op basis daarvan ga ik kijken wat er nou allemaal mogelijk is op dit moment en wat er voor ontwikkelingen er daaromtrent in het verschiet liggen. De nadruk gaat wat mij betreft op uitvoer- en bruikbaarheid liggen. De gebruikers moeten het willen gebruiken en als ze het gebruiken moeten zij er blijer van worden.

Ik wil iedereen die zo enthousiast met me heeft mee gedacht bedanken voor de ideeën en motivatie om hiermee door te gaan. We spreken elkaar na de zomer vast nog wel meer :-D

Na de zomer gaan we er een specifieker opdracht van maken, voor die tijd nog even de laatste puntjes fixen voor Margriet Modevakschool, audiotransparent en andere klanten aan de slag :-)